Verbeter de zorg op basis van patiënttevredenheid

Een benchmark is een onderzoek waarbij de prestaties van verschillende bedrijven in dezelfde sector worden vergeleken. Met de resultaten van een dergelijk onderzoek kun je als organisatie je voordeel doen. In het geval van de huurdersbranche heeft Cannock Chase Credit Management een leidende benchmark ontwikkeld die bekend staat als de meest volledige en betrouwbare benchmark van de sector. Talloze woningcorporaties kunnen op basis van de resultaten uit de benchmarks verbeteringen doorvoeren in de dienstverlening en zo hun organisatie optimaliseren. Het succes van deze benchmark heeft ertoe geleid dat soortgelijke onderzoeken ook voor andere sectoren zijn ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is de patiënttevredenheid in de zorg.

De structuur van een patiënttevredenheidsonderzoek

Cannock Chase verricht op verzoek vergelijkend onderzoek naar patiënttrevredenheid bij verschillende instellingen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar patiënttevredenheid op afdelingsniveau maar ook op basis van specialisme. De rapportages van deze onderzoeken laten zien welke dingen goed gaan en op welke afdelingen en specialismen nog ruimte is voor verbetering.

Niet alleen advisering maar ook begeleiding

Op basis van het vergelijkend onderzoek naar patiënttevredenheid worden bepaalde conclusies getrokken. Meestal moeten er dingen worden verandert of aangepast. Soms is een organisatie in staat om dit zelf op zich te nemen. Omdat de praktijk weerbarstig is kan het echter best prettig zijn als je hier wat begeleiding bij krijgt. Cannock Chase kan daarom bijstaan met raad en daad. Bijvoorbeeld door het overnemen van managementprocessen. Maar ook door het leveren van tijdelijk personeel. Zij kunnen niet alleen de processen sturen maar ook trainingen verzorgen zodat het personeel beter toegerust is om hun taken uit te voeren. Zo werk je niet alleen aan beter functionerende organisatie maar ook aan hogere kwaliteit van de geboden zorg.